Okullarda Kaç Yazılı Sınav Yapılacak?

Okullarda Kaç Yazılı Sınav Yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde birinci dönem ve ikinci dönem kaçar yazılı sınav yapılacak?

MEB okullardaki sınav sayısını azalttı. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında geldiğimiz kasım ayı sonu itibariyle 1. yazılı sınavlar bitmek üzere. Öğretmenler e-Okula 2. yazılı sınav tarihlerini girmeye başladı.

Daha önceki yıllarda ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatlerine göre bazı  derslerden 3 bazı derslerden ise 2 yazılı sınav yapılmakta idi.

Milli Eğitim Bakanlığı 31 Ocak 2018 tarih ve 30318 sayılı resmi gazetede yayınladığı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişik yapılmasına dair yönetmelikle sınav sayılarını her iki dönemde de ikişer olarak belirledi.

Öğrenciler yapılan yeni düzenleme ile birinci dönem tüm derslerden 2 ikinci dönemde 2 olmak üzere bir yılda 4’er sınav olacak.

4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.”

“d) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.

e) Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir.

f) Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”