LGS 2018 Katılan Öğrencilerin Başarı Grafiği ve Net Ortalamaları

LGS 2018 Katılan Öğrencilerin Başarı Grafiği ve Net Ortalamaları. İlk defa geçen yıl 2018 LGS ile sınavla öğrenci alan okullar için yapılan merkezi sınava giren öğrencilerin sayısı ve gösterdikleri başarı ile sınavda yapılan ortalama net sayıları MEB tarafından yayınlandı.

Merkezi Sınava başvuran, sınava katılan, sınavı geçerli sayılan öğrenci sayıları ve merkezi yerleştirme için belirlenen kontenjan Tablo 3’te verilmiştir.


Tablo 3’te görüldüğü gibi Merkezi Sınava 1.009.260 öğrenci başvurmuş, 971.657’si sınava katılmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan 1.192.799 öğrenciden (MEB, 2018) 971.657’sinin (%81,46) sınava katılması, öğrencilerin sınava talebinin yoğun olduğunun göstergesidir.
Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerin sınavda bulunan sayısal ve sözel bölümlere ait alt testlerdeki ham puan ortalamaları, standart sapma değerleri ve merkezi sınav puanı ortalamaları Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4’te görüldüğü gibi yerleşen öğrencilerin ham puan ortalamasının en yüksek olduğu alt test Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (9,72), en düşük olduğu alt test ise Matematiktir (6,99).
Yerleşen öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalamaları 346,45, standart sapması 56,70 olarak hesaplanmıştır.