e-Okul Taktir Teşekkür Hesaplama

e-Okul Taktir Teşekkür Hesaplama. Milli Eğitim Bakanlığı  e-okul Veli Bilgilendirme Sisteminde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı sona ermesine Tam olarak Bir aylık süre kaldı. 2019 Ocak Ayının 18’inde okullar kapanacak ve e-Okul’da 1. dönem sona erecek.

Öğrenciler ve veliler öncelikle 2. yazılı sonuçlarını daha sonrada karne notlarına bakarak taktir ve teşekkür hesaplaması yapmaya başlayacaklar.

Peki taktir ve teşekkür nasıl hesaplanır. Bir çok sitede ve haber kaynağında taktir ve teşekkür hesaplamayla ilgili robotlar bulunduğu halde hatalı ve eksik hesaplamalar öğrencilerin kafasını karıştırmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan puanlara ulaşan öğrenciler, takdir veya teşekkür belgesi alabilecek. Yoğun geçen bir eğitim öğretim yılını geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, yapılan son sınav ve sözlüler ile birlikte yıl sonu başarı puanlarını netleştirdi. Öğrenciler, bu puana göre takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanacak. İşte öğrenciler için takdir teşekkür belgesiyle ilgili yönetmelik hükümleri:

Öğrencilerin ödüllendirilmesi
MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre
ödüllendirilmesinde öğrencilere;
a) Teşekkür belgesi,
b) Takdir belgesi,
c) Onur belgesi,
ç) Üstün başarı belgesi
verilir.
Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme
MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve
başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı
ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi
alanları üstün başarı belgesi
ile ödüllendirir.
(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer
verilir.
Onur belgesi ile ödüllendirme
MADDE 161– (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak,
yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla
örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar,
gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve
benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum
hizmetlerinde görev almak,
ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar
sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı
indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın
öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda
onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan
öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.
(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında
da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul
yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.
Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi
MADDE 162- (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin;
a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,
b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,
c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle
öğrencilere ya da velilerine verilir.
(3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde
öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere
fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.