e-Okul Öğrenci Sistemi Kullanıcıları Kimlerdir?

e-Okul Öğrenci Sistemi Kullanıcıları Kimlerdir?E-okul Yetkilileri Kimlerdir? e-okulu kullanan öğretmen ve yöneticiler ile yetki tanımlamaları. e-Okul Kullanıcı Listesi 2019,e-Okul Kullanıcı listesi 2020. E-okulu Kullanan Milli Eğitim bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü Kullanıcısı, Okul Yöneticileri ve Öğretmenler ile bu kullanıcıların rolleri

E-Okul Sistemi Kullanıcıları
Sistemde, Bakanlık Sistem Yöneticisi, Bakanlık Kullanıcısı, Genel Müdürlük/İl/İlçe/Okul Sistem Yöneticisi, Milli Eğitim Müdürlüğü Kullanıcısı, Öğretmen Kullanıcısı ve Veli Kullanıcısı olmak üzere 6 tip kullanıcı bulunmaktadır.

1. Bakanlık Sistem Yöneticisi : Sistemde zamana bağlı yürütülen (sınav başvurusu, aday kayıt, karne, …, vb.) işleri planlar gerekli ekranları yetkilendirir. İhtiyaca göre raporları kullanıma açar kapatır, şifre sorunu yaşayan Bakanlık, Genel Müdürlük ve İl sistem yöneticilerinin şiflerini değiştirir. İhtiyaca göre Genel Müdürlük kullanıcısı ya da yurtdışı kurumlarla ilgili Okul Sistem Yöneticisi kullanıcısını oluşturur.

2. Bakanlık Kullanıcısı : Tüm okulların yapmış olduğu işlemleri görebilir. Toplu rapor oluşturabilir. Okul tarafından yapılması gereken işlemlerde değişiklik yetkisine sahip değildir.

3. Genel Müdürlük/İl/İlçe/Okul Sistem Yöneticisi: Her genel müdürlükte 1 adet sistem yönetici bulunmaktadır. Genel Müdürlük sistem yöneticisi Genel Müdürlük içinde sistemi kullanacak olan kullanıcıları belirler, bu kullanıcılara ait yetki grupları oluşturur ve kullanıcıları bu gruplara aktarır. İl/İlçe ve Okul kullanıcıları da aynı şekilde yetkilidir. Her kullanıcı grubu oluşturduğu yetki grupları ve kullanıcıların yönetimini yapar. Yetki alanı dışında işlem yapamaz. Genel Müdürlük /İl /İlçe ve Okul Sistem yöneticileri kendilerine Bakanlık Sistem Yöneticisi tarafından verilen yetkiler dahilinde işlem yapar. Bakanlık Sistem Yöneticisi herhangi bir ekranda bulunan değişiklik yetkisini aldığında bu yetkiye sahip olan tüm kullanıcılardan da yetki otomatik alınır. Ancak tekrar yetkilendirme yaparken her yönetici kendi kullanıcılarına bu yetkiyi vermesi gerekir.

4. Milli Eğitim Müdürlüğü Kullanıcısı : İl ve İlçe Sistem Yöneticisi Kullanıcısı tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

5. Öğretmen ve Müdür Yardımcıları Kullanıcıları: Okul Sistem Yöneticisi tarafından oluşturulur. Her öğretmen ve müdür yardımcısı kadrolu/görevlendirme bulunduğu okulda tanımlanabilir. Ataması başka bir okula yapıldığında eski okulundaki kullanıcısı iptal edilir. Birden fazla okulda derse giren öğretmenler için farklı kullanıcı kodları verilmelidir. Öğretmen ve müdür yardımcısı kullanıcısı, tanımlama sırasında verilen T.C. Kimlik Numarası kısıtlamasıyla ayırt edilir. Eğer Okul Sistem Yöneticisi oluşturduğu kullanıcıyı T.C. Kimlik Numarası ile kısıtlamazsa Yöneticiyle aynı yetki seviyesinde bulunur. Müdür yardımcısı kullanıcısı yetkili olduğu türlerdeki sınıf/şubelerde
bulunan öğrenciler için işlem yapabilir. Öğretmen kullanıcıları ders programında tanımlı sınıf ve şubelerde bulunan öğrenciler için işlem yapabilir.

6. Veli Kullanıcıları: Öğrenci velileri, öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ve öğrencinin kayıtlı olduğu okuldaki okul numarası ile Veli Bilgilendirme Sistemi’ ne girerek okul tarafından yapılan duyuruları, devamsızlık bilgilerini, not bilgilerini, sınav başvuru/yer/sonuç bilgilerini sınıflar bazında görebilirler. Ayrıca okul tarafından kullanıcı oluşturulmasına ve yetki verilmesine gerek yoktur.