e-Okul Öğrenci LGS Nakil İşlemleri

e-Okul Öğrenci LGS Nakil İşlemleri. e-Okul Lise nakilleri 2019-2020, LGS Nakil Zamanları 2019-2020, Nakil Tercihleri 2018-2019, Nakil tercih Sonuçları 2019-2020. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Öğrenci Nakil İşlemleri. e-Okul yeni liseye geçiş sistemi lgs nakil başvurusu, nakil tercihleri, nakil şartları, nakil zamanı ve nakil puanları hakkında detaylı bilgiyi yazımız devamında okuyabilirsiniz.

e-Okul LGS Nakil İşlemlerinde geçen terimler.

Merkezi Sınav Puanı: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki
ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanını,
Merkezi Yerleştirme: Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirmeyi,
Ortaokul Başarı Puanı (OBP): Ortaokulun 6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını,
Ortaöğretim Kayıt Alanı: Eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı,
Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümü ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puanı,

GENEL AÇIKLAMALAR
a) Merkezi Yerleştirmeye Esas Nakil, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.
b) Yerel Yerleştirmeye Esas Nakil, okulların türü, okulların kontenjanı, öğrencilerin ikamet adreslerine göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanları (OBP), devamdevamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.
c) Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirmeye esas nakil işlemi, ortaöğretim kurumlarındaki boş kontenjanlara göre yapılacaktır.
ç) Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından yapılacaktır.
d) Öğrenci velisi ve diğer ilgililer bu kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.
e) Bu kılavuz Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih ve Yerleştirme işlemleri ile sınırlıdır.

TERCİH İŞLEMLERİ
a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.
b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
c) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.
ç) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.
d) İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt
Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler,
yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5
(beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme
zorunluluğu olmayacaktır.
e) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı
açılmayacaktır.
f) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan
okulları belirtir.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında
yer alanlar okulları belirtir.
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu
Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan
okulları belirtir.