Çıraklık Eğitim Merkezleri Tercih ve Kayıt İşlemleri 2018

Çıraklık Eğitim Merkezleri Tercih ve Kayıt İşlemleri 2018

Meslekî Eğitim Merkezleri
a) Meslekî Eğitim Merkezleri (eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezleri), 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla zorunlu ortaöğretim kapsamına alınmıştır. 9’uncu sınıfta doğrudan alan ve dal seçimi

yapılarak, işletmeyle sözleşme imzalanması ile eğitime başlanmaktadır. 11’inci sınıfın sonunda “Kalfalık Belgesi”, 12’inci sınıfın sonunda ise “Ustalık Belgesi” düzenlenmektedir. Öğrenciler, haftada en az bir gün okulda teorik eğitim, işletmede 4 ya da 5 gün beceri eğitimi görürler. Sözleşme imzalandıktan sonra asgari ücretin net tutarının %30’undan az olmamak üzere ücret almaya başlarlar. 27 alan ve 140 dalda mesleki eğitim verilmektedir. Alan ve dallarla ilgili bilgiler tercih listelerinden öğrenilebilir. Ayrıca öğrenciler açık öğretim okullarına kayıt olarak fark dersleri vermek suretiyle lise diploması sahibi olabilirler.

b) Meslekî eğitim merkezlerine yerleştirilen öğrenciler çıraklık eğitimine başlayacakları iş yerleri ile yerleştirildikleri tarihten itibaren en geç 2 ay içinde sözleşme imzalayacaklardır. Sözleşme imzalamayanların kayıtları silinerek açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.