Anaokulu (Okul Öncesi Eğitim ) Zorunlu mu?

Anaokulu (Okul Öncesi Eğitim ) Zorunlu mu? Anaokulu Mecburi mi? Çocuğumu Anaokuluna Göndermek Zorunda mıyım?

 Okul öncesi eğitim hangi yaşta başlayacak?
Okul öncesi eğitime başlama yaşı 37 – 72 ay arasındaki
çocuklar okul öncesi eğitime gidebiliyor. Yani 36 ayını tamamlamış
çocuklar okul öncesi eğitime başlayabilmektedirler. Ancak zorunlu temel eğitime
başlama yaşı değişmiş olduğundan üst sınırda bir değişiklik söz konusudur. Buna
göre, 37 – 66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48 – 66 ay arasındaki çocukların ise anasınıflarında okul öncesi eğitim almaları sağlanmaktadır.

 Zorunlu eğitime (ilkokula) başlama yaşı ne olacak?
Esasen ilkokula başlama yaşında yeni düzenleme ile milli eğitim
sistemimizin iki temel kanunu olan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda önceki düzenlemeye göre bir farklılık
yapılmamış, sadece iki kanun arasında paralellik sağlanmıştır.
Her iki kanunda da aynı şekilde düzenlenen 5 yaşını o yılın Eylül ayı
sonunda dolduran öğrenciler ilkokula başlar hükmü gereğince, 2012 – 2013
öğretim yılından itibaren esasen 30 Eylül 2012 itibarıyla 60 ayını dolduran
çocukların ilkokula başlamaları gerekmektedir. Ancak kamuoyunda yaşanan
yoğun tartışmalar, talepler ve Bakanlık olarak değerlendirmelerimiz sonucunda
Eylül sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların ilkokula kayıt yaptırmasına
karar vermiş bulunuyoruz.
Yani 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla
66. ayını tamamlayacak çocuklar olan ilgili yıla göre hesaplanacak doğum tarihinde ve öncesinde
doğmuş öğrencilerin okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezi
sistemle yapılacaktır. Ancak, yaşça kayıt hakkı elde etmemiş olduğu halde fizikî
ve ruhî gelişim yönünden hazır olduğu düşünülen 61 – 66 ay arasındaki çocuklar
da velisinin yazılı isteği üzerine ilkokul eğitimine yönlendirilebilir.